B2B smaakmarkt, een project om de lokale economie te versterken.

Begin 2016 ging het Reframe project van start, een Europees project waar organisaties uit België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden aan meewerken. Met de steun van Interreg ligt de focus in België op het versterken van de draagkracht van lokale producenten.

Meer en meer kleine en middelgrote producenten van hoeve- en streekproducten zijn onvoldoende sterk om grote hoeveelheden van hun producten af te leveren aan grootkeukens of voedingsverwerkende bedrijven. Door hun lokale karakter komen ze moeilijk in contact met aankopers.

Daarom sloegen onder andere het expertisecentrum agro-en biotechnologie van VIVES, Inagro, EROV, PCG en POM West-Vlaanderen de handen in elkaar om te onderzoeken hoe lokale landbouwers en hoevebedrijven hun eigen verkoop kunnen versterken en hoe ze via een distributieplatform samen lokale producten kunnen leveren aan grootkeukens.

Eerst werd onderzocht wat de beperkingen en opportuniteiten zijn voor lokale producenten om te leveren aan grootkeukens. Daaruit kwam naar voor dat veel grootkeukens de lokale producenten niet kennen op vandaag. Dit kan komen omdat de lokale producenten vaardigheden missen om hun producten op de kaart te zetten of omdat ze moeilijk bereikbaar zijn. Zo ontstond het idee om de B2B Smaakmarkt te organiseren.

Ter voorbereiding van de B2B Smaakmarkt, die plaatsvond op 18 maart 2019, sprak Alfons Degryze de lokale producenten toe over hoe ze hun beurs het best kunnen voorbereiden. Daarbij kregen de beurshouders tips over het leggen van contacten, het aanknopen van gesprekken, actief luisteren naar bezoekers en het samen bekijken van opportuniteiten. Met andere woorden het is fantastisch om lokale, regionale producten te maken met veel passie, als je de liefde voor de stiel dan ook nog eens kan overbrengen naar jouw bezoekers, dan gaan ze jouw producten nog veel meer beleven.

De Smaakmarkt werd georganiseerd samen met VIVES studenten eventmanagement. Op de Smaakmarkt zelf waren meer dan 100 lokale standhouders aanwezig. Voor alle bezoekers werden proevertjes voorzien. De standhouders met eenzelfde aanbod aan producten werden gegroepeerd op de beurs. Zo werden de bezoekers ondergedompeld in een smaakbad van zuivel, dranken, groenten en fruit, vis en vlees, zoet en hartig.

Op dit moment wordt gekeken om de distributiemogelijkheden verder uit te bouwen. Lokale producenten kunnen zich hier alvast registreren. Wens je als grootkeuken meer info over de voordelen van lekker, lokaal, natuurlijk of neem je graag deel aan het project, neem dan zeker contact op!

 Foto’s: (c)Nik

 

Met de steun van: 

Hoevepicknick en interactieve brainstorm met leerlingen.

Vandaag kwamen acht leerlingenambassadeurs en drie leerkrachten van het Sint-Jozef Humaniora in Brugge samen in bioboerderij Augustijnenhof in Loppem. Samen willen ze hun ecologische voetafdruk verkleinen door duurzame en gezonde producten te gebruiken. De leerlingenambassadeurs zijn de eerste leerlingen die samenkomen. Bedoeling is om een beleid op te zetten voor scholen over heel Vlaanderen.

Een duurzame lunch

De leerlingen werden ontvangen met een duurzame lunch. Niet alleen was er artisanaal gebakken brood uit de buurt en sap en fruit uit de eigen boomgaard, ook het beleg bestond uit ham van de eigen varkens en lokale biologische kazen.

Smaakproeven

Na de lunch kregen de leerlingen een smaakproef voorgeschoteld. Dit werd georganiseerd door Anneleen Dedeyne van Inagro en Annelien Desplenter, onderzoeksexpert bij VIVES. Er werden een aantal producten uit de supermarkt geselecteerd en die werden naast een duurzame variant geplaatst. De leerlingen moesten de duurzame producten proberen te onderscheiden van de supermarktproducten. Dit was ook het moment waarbij de leerlingen ontdekten dat het appelsap van de boerderij veel troebeler is omdat het puur van appels is gemaakt en niet enkel van sapconcentraat.

Wandeling langs de boerderij

Na de smaakproeven werd ook een rondleiding op de boerderij voorzien. 25 jaar geleden ontstond deze boerderij. Het was toen één van de eerste bioboerderijen. We zien er kippen en koeien, maar ook bijen. De bijen zijn heel belangrijk omdat ze de planten bestuiven.

Zelf aan de slag

Na de wandeling zonderden de leerlingen zich af in twee groepjes. Het was de bedoeling om op basis van hun nieuwe ervaringen te brainstormen over hoe ze hun eigen school duurzamer kunnen maken. Er werd specifiek gefocust op overschotten en vleesconsumptie in de refter en de duurzaamheid van hun Sjhalet in school. Dit is het kraampje die uitgebaat wordt door leerlingen op school. Er worden tussendoortjes aangeboden. Daarbij kwamen al heel wat leuke ideeën aan bod. We kijken alvast uit naar de uitwerking van hun initiatieven op school!

  

Met de steun van: 

Zelfoogstboerderij inspireert grootkeukens.  

Op 24 oktober vond de inspiratienamiddag ‘Kies jij voor gezonde en duurzame voeding in je grootkeuken?’ plaats. Dit provinciaal netwerkmoment voor grootkeukenkoks, schooldirecties, aankoopverantwoordelijken en leerkrachten werd georganiseerd door Lekker. Lokaal. Natuurlijk! in samenwerking met good food@school. 

De unieke samenwerking tussen zelfoogstboerderij CSA Polderveld en AZ Zeno stond centraal. Vanuit beide ooghoeken werd de samenwerking toegelicht en werden de drempels en mogelijkheden om lokale groenten te integreren in ziekenhuismaaltijden besproken.  

 AZ Zeno vertrekt vanuit de visie dat goede voeding bijdraagt aan een goede gezondheid. Daarom zet het ziekenhuis in op lokaal geteelde groenten. Dit gebeurt via het principe van CSA, waarbij het teeltplan samen opgesteld wordt en de boer op voorhand betaald wordt. Op die manier kan ook het landbouwrisico gedeeld worden met het ziekenhuis. Een flexibel menuplan, goed contact met andere leveranciers, een draagvlak binnen de organisatie en efficiënte keukenorganisatie dragen daarenboven bij aan de succesformule. 

  

Met de steun van: