Consumenten kunnen in de deelnemende grootkeukens van de lokale, smaakvolle kwaliteitsproducten proeven. Zo leren ze ook heerlijke seizoensgebonden recepten kennen. Bovendien hebben de producten veel minder voedselkilometers afgelegd. De consumenten weten precies waar hun eten vandaan komt.

Lokaal eten, goed eten!

Van landbouwer tot op uw bord

Wist je dat de producten in onze huidige voedselketen duizenden kilometers kunnen afleggen voor ze op je bord terecht komen? Deze ‘lange keten’ maakt dat er zeer veel tussenschakels zijn (bv. verwerkende industrie, verpakkingsindustrie, groothandel en detailhandel). Door de keten te verkorten, worden dus niet alleen de voedselkilometers (d.i. de afstand van producent naar consument) verminderd. Je weet ook precies wat je eet omdat je het verhaal achter het product kent. Bovendien ondersteun je de lokale economie.

Via een centraal distributieplatform wordt de logistiek van het proces gecoördineerd. Hierdoor komen de producten op een eenvoudige, duurzame manier op je bord terecht!

De Vlaamse Overheid omschrijft de ‘korte keten’ als een duurzaam afzetsysteem dat gesteund is op vijf basisprincipes:
1. Betrokkenheid van de consument: rechtstreekse relatie tussen consument en producent (het verhaal achter het product, weet wat je eet!).

2. Beperkt aantal schakels: een transparante voedselketen.

3. Zeggingsschap: de producent is zelfstandig in zijn prijszetting, productiemethode en aanbod (eerlijke handel).

4. Lokaal karakter: plaatselijk geteelde producten worden lokaal verkocht, wat zorgt voor een beperkt aantal voedselkilometers.

5. Mogelijkheid om in contact te komen met de landbouwpraktijk: inzicht verkrijgen in productieprocessen, seizoenen en duurzaamheid van de productie en de afzet.

Lekker vers

Steun lokale boer

Ecologisch

Volg de seizoenen

Welke grootkeukens doen mee?

Wil je deze lekkere producten ook proeven? Bekijk dan hier welke grootkeukens deelnemen.