Met de steun van het project REFRAME.

Het project REFRAME is een Europees project dat zorgt voor de ondersteuning van de lokale economie door in te spelen op de korte keten. Er werken maar liefst vijf Europese partners aan mee: België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Het Belgische REFRAME-team onderzoekt mogelijke samenwerkingsverbanden tussen regionale producenten om te kunnen leveren aan grootkeukens.

Het team bestaat uit VIVES, INAGRO, EROV en PCG die verschillende pilootprojecten opstellen en samen een model ontwerpen voor een regionaal coöperatief voedselnetwerk.

Met de steun van: