Vorige week ging de vijfde Reframe conferentie door in Seefeld, nabij Bremen in Duitsland. Gaël Staelens, onderzoeksexpert bij het expertisecentrum agro- en biotechnologie van VIVES campus Roeselare was er ook bij.

De verschillende projectpartners kwamen samen voor een tussentijdse stand van zaken. Ook was er een uitwisseling van best practices. Dat zijn voorbeelden van toepassingen binnen het onderzoek die succesvol waren en gedeeld kunnen worden met de projectpartners. Daarbij ook enkele opvallende resultaten van de Universiteit van Groningen.

Zo onderzochten ze de CO2-uitstoot in het productieproces van rundsvlees. Je kan de uitstoot gaan toewijzen aan de kweek van de dieren, de verwerking, de verpakking, het transport, de retail en de consumptie.  Iets meer dan 60% van de totale CO2-uitstoot is er tijdens het houden en kweken van het rundvee. De percentages zijn ook hoog bij de verwerking in de fabriek (10% van de totale CO2-uitstoot) en in het proces van eindconsumptie (20%). Slechts een heel klein deel van de CO2-uitstoot is er tijdens de verpakking (1-2%) en het transport (2%).

Daaropvolgend werd gekeken wat het effect is van het vervangen van een deel van het vlees dat mensen eten door een plantaardige vleesvervanger. Wetende dat in Nederland de gemiddelde vleesconsumptie per persoon per jaar 76,6 kg is, liggen hier zeker opportuniteiten. Vergeleken met 1950 is dit trouwens meer dan een verdubbeling, want toen was de totale vleesconsumptie per persoon per jaar slechts 38 kg.

Binnen het onderzoek werd een gehaktbal gemaakt die bestaat uit 15% veldbonen. Er werd specifiek gekozen voor veldbonen omwille van hun hoge hoeveelheid eiwitten. Ook groeien de bonen goed in Nederland en hebben ze niet veel smaak. Bijgevolg hebben ze weinig invloed op de smaak van de gehaktballen.

Uit het onderzoek blijkt dat de veldbonen veelbelovende resultaten kunnen brengen. De CO2-uitstoot zou een heel pak naar beneden gaan door het verwerken van veldbonen in vleesproductie.

Daarnaast vergeleken twee studenten van de Universiteit van Groningen de beschikbaarheid van lokaal geproduceerde voedingsmiddelen in Nederland en Zweden. Daaruit kwam naar voor dat de Zweedse markt meer ontwikkeld is op dit moment. Er worden meer lokale producten aangeboden en Zweedse consumenten zijn ook bereid om meer te betalen voor lokale producten.

Er werd ook een bezoek gebracht aan Hof Butendiek, een zuivelverwerkende hoeve die zijn eigen kazen produceert.

De volgende stap voor Reframe en Lekker. Lokaal. Natuurlijk! is om de samenwerking tussen grootkeukens en lokale producenten verder te ontwikkelen.

  

Met de steun van: