Zelfoogstboerderij inspireert grootkeukens.  

Op 24 oktober vond de inspiratienamiddag ‘Kies jij voor gezonde en duurzame voeding in je grootkeuken?’ plaats. Dit provinciaal netwerkmoment voor grootkeukenkoks, schooldirecties, aankoopverantwoordelijken en leerkrachten werd georganiseerd door Lekker. Lokaal. Natuurlijk! in samenwerking met good food@school. 

De unieke samenwerking tussen zelfoogstboerderij CSA Polderveld en AZ Zeno stond centraal. Vanuit beide ooghoeken werd de samenwerking toegelicht en werden de drempels en mogelijkheden om lokale groenten te integreren in ziekenhuismaaltijden besproken.  

 AZ Zeno vertrekt vanuit de visie dat goede voeding bijdraagt aan een goede gezondheid. Daarom zet het ziekenhuis in op lokaal geteelde groenten. Dit gebeurt via het principe van CSA, waarbij het teeltplan samen opgesteld wordt en de boer op voorhand betaald wordt. Op die manier kan ook het landbouwrisico gedeeld worden met het ziekenhuis. Een flexibel menuplan, goed contact met andere leveranciers, een draagvlak binnen de organisatie en efficiënte keukenorganisatie dragen daarenboven bij aan de succesformule. 

  

Met de steun van: